Opvoedingsproject

 

 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap WICO van het Katholiek Secundair Onderwijs. Ons opvoedingsproject is gebaseerd op de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs en het WICO-charter. Met onze opvoeding en ons onderwijs willen we jonge mensen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands-, en gevoelsleven:

 

  • die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen;
  • die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gebaseerd op een christelijke overtuiging. 

 

Onze christelijke levensopvatting kleurt bovendien de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid, zelfdiscipline en dergelijke meer, benaderen.
In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraren en opvoeders, het ondersteunend personeel en het onderhoudspersoneel, directie en schoolbestuur één grote levende gemeenschap waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.

Uit ons pedagogisch project streven wij als leefgemeenschap drie grondhoudingen na: respect voor leven en welzijn, interesse en betrokkenheid, actieve participatie en openheid.

 

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap