6stw naar de gemeenteraad

Jonge mensen zeggen dikwijls: ‘Politiek interesseert me niet, ik wil er niets mee te maken hebben. Indien ik niet moest, dan zou ik niet gaan stemmen.’

Maar die mening deelt 6STW niet! Want politici bemoeien zich wel met ons. Zij beslissen over heel wat zaken in ons leven. Bijgevolg is het zinvol om na te gaan wat politici doen. En een democratie is nu juist een staatsvorm die burgers in staat stelt mee te beslissen over het bestuur. De leerlingen van 6STW woonden op eigen initiatief de gemeenteraad van 24 oktober bij. De plaats en functie van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester werd snel duidelijk. Ook het verschil tussen meerderheid en oppositie kon niemand ontgaan. Kortom een leerrijk bezoek!

 


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap