Burgerzin 2015

In het kader van het project burgerzin zetten leerlingen van 5STW zich belangeloos in en grepen de kans om zich als burger te laten vormen in medemenselijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Zij engageerden zich om te helpen tijdens de eetdagen van parochie St. – Laurentius. Dit door het bemannen van het buffet, het scheppen van ijsjes en het organiseren van de tombola gedurende 2 dagen. Met veel complimenten van de parochianen tot gevolg!


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap