Corona

Vanaf maandag 16 maart zijn er geen lessen. De school blijft open en voorziet opvang  voor kinderen van ouders uit cruciale sectoren. Ouders kregen via smartschool een bericht met een link om in te schrijven.

 

Ook het internaat voorziet indien nodig opvang. Graag tijdig melden aan de internaatsbeheerder als je hiervan gebruik wil maken.

 

Via smartschool houden we de volgende dagen en weken leerlingen en ouders op de hoogte.

 

Leerlingen vinden antwoorden op hun vragen op de site van de Vlaamse scholierenkoepel: https://www.scholierenkoepel.be/artikels/coronavirus-vragen-en-antwoorden-voor-scholieren 

 

Lees hier de brief die in alle WICO-scholen verspreid werd.

 

Pelt, 13 maart 2020

 

Beste ouder

Beste leerling

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wij zullen u op de hoogte houden over de nieuwe ontwikkelingen en afspraken via Smartschool. Uiteraard blijven we ook telefonisch bereikbaar.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. We blijven de opvang op onze school verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

 

De beslissing heeft verregaande gevolgen. Wij proberen deze zo goed mogelijk op te vangen. De paasexamens zullen niet plaatsvinden.  De informatie over  hoe we zullen omgaan met de gemiste leerstof, volgt zo snel mogelijk via Smartschool. 

 

Praktische afspraken:

  • neem al je lesmateriaal mee naar huis vanuit je locker maar de scholen blijven tijdens de schooluren open als je later nog materiaal nodig hebt;
  • de link om je aan te melden voor de opvang zal via Smartschool verspreid worden;
  • in de school staan er computers ter beschikking.

 

Veelgestelde vragen:

  • er kunnen digitale afspraken met de leerlingenbegeleiding gemaakt worden. Neem contact op met de leerlingenbegeleider als je al gesprekken gepland hebt;
  • de vakantieperiodes worden gerespecteerd;
  • er zijn een aantal zaken waarover we nog geen informatie ontvangen hebben onder andere stage en werkplekleren. Hierover volgt zo snel mogelijk informatie.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.    

 

Meer informatie?

 

Het WICO directieteam                                                                                              coördinerend directeur   

                                                                                                         Bart Kerkhofs


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap