Flex @ Salvator

Onze eerstejaars maakten de voorbije twee weken kennis met een nieuwe manier van werken voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Het doel van dit project is dat leerlingen zelfredzamer worden. Ze leren per vak hun niveau juist in te schatten en stellen zelf een planning op om hjun aangepast takenpakket tot een goed einde te brengen.


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap