Halftime vierdejaars

Op vrijdag 27 januari brachten onze vierdejaars een leuke dag door in Hasselt. Naar goede traditie worden de leerlingen van het 4e jaar op die dag beloond voor het feit dat ze reeds halfweg hun carrière in het middelbaar onderwijs zijn. ’s Morgens genoten we mee van de Chrysostomosshow van de zesdejaars, nadien vertrokken we voor een stadsspel naar Hasselt en in de namiddag konden we lekker opwarmen bij een toch wel aparte film, Home. De jongens werden de winnaars van het stadsspel en konden de aanwijzing voor de film vinden. Het was een geslaagde zonnige dag waar we met z’n allen van genoten hebben!


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap