Leraren creatief ...

Leerkracht Nederlands, Tine Nijs, beschreef haar Corona-ervaring in een gedicht.


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap