Onderzoekscompetentie

Op woensdag 23 en donderdag 24 maart rondden de zesdejaars hun papers af voor de onderzoekscompetentie (OC). In het begin van het schooljaar begon de zoektocht naar onderzoeksvragen voor twee richtingsgebonden studiedomeinen (moderne vreemde talen, Latijn, wiskunde, wetenschappen en economie). Vervolgens werden hypotheses en methodologieën geformuleerd om uiteindelijk een eigen onderzoek uit te voeren. De resultaten worden tijdens de OC-dagen verder geïnterpreteerd en voorgesteld in een eigen paper. In mei volgt de mondelinge presentatie voor een jury. 


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap