Overlijden van Pater Kris

7 januari 2017. Onverwacht en veel te vroeg overleed Pater Kris Monnissen. Van vele generaties oud-leerlingen was hij de prefect, de leraar van o.a. godsdienst en grieks. Hij stond mee aan de wieg van de oud-leerlingenbond.

Zijn confraters bundelden al zijn engagementen in één onderschrift op de rouwbrief: GIDS voor VELEN. De internen van destijds vonden bij hem een luisterend oor, vaderlijke raad, een supporter voor de projecten waar je mee bezig was. Zijn leerlingen herinneren zich ongetwijfeld zijn eigen stijl van lesgeven en zijn manier van aanpakken. Naar ouders toe was hij hun vertrouwen waard.

Voor de school en het internaat bleef hij ook na zijn op pensioenstelling actief, oa in de Pastorale Commissie, als voorzitter van de Campusraad en was hij de verdediger van "zijn Salvatorcollege" in de Raad van Bestuur van de WICO-scholengemeenschap. En voor het internaat vertegenwoordigde hij Hamont tot in de Brusselse Guimardstraat.

Buiten de school was hij bezielend aanwezig als proost bij de scouts. De Mis van Kris was een codewoord voor originele diepgang op bezinningsmomenten en scoutskampen.

Iemand verwoordde het zo: hij was een katalysator. Hij hoefde niets te zeggen, gewoon door er te zijn bepaalde hij de spirit. Zijn, naar eigen zeggen legendarische, geduld en bescheidenheid waren er de ingedriënten toe. En dat hij zo jong van hart bleef.

Dank je wel Kris, voor alles. Rust in vrede !


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap