Pedagogische studiedag

Wat fotootjes van bekende plaatsen in Hamont centrum herkennen en combineren met het juiste nummer op de stadskaart leek een eenvoudige opdracht. Het bleek echter een boeiende leerschool. De leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en internaatsopvoeders ervoeren de sterktes en valkuilen van groepswerk, het belang van duidelijke instructies en het verlangen naar feedback tijdens een fotozoektocht op de pedagogische studiedag.

De voormiddag was gevuld met een interessante lezing over signalen die mensen (on)bewust uitstralen en die een aanknopingspunt kunnen zijn om het beste in iemand naar boven te halen. Talenten ontdekken betekent immers iemand doorgronden en leren aanvoelen.

Kortom: een leerrijke pedagogische studiedag voor het personeel van WICO campus Salvator.


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap