Salvatorkriebels

De zesdejaars van de lagere scholen in Hamont, Achel en Kaulille bezochten op vrijdag 15 april onze school. Zij vertoefden er samen met hun juffen en meesters. Om een beter beeld te scheppen van het reilen en zeilen op onze school volgden de leerlingen negen workshops.  Aan de hand van deze workshops kwamen de leerlingen in contact met de school, nieuwe vakken, leerkrachten en leerlingen.  Zo maakten ze bijvoorbeeld een skriebelbot bij techniek, volgden ze een lesje Latijn, kregen ze een ICT-les over verkeer en bereidden ze een gezonde snack.  Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren laaiend enthousiast over ons project.


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap