Tablets in de klas

Sinds dit schooljaar zijn er tablets die door leerkrachten gereserveerd kunnen worden om te gebruiken in de lespraktijk. Ze worden ingezet als didactische hulpmiddelen, maar bieden zeker ook een meerwaarde om in de lespraktijk te remediëren en differentiëren. In een aantal lessen werden ze reeds zinvol gebruikt. Ook leerlingen reageren positief. 


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap