Workshop UCLL studiebegeleiding

Kiezen is verliezen, zegt men. De zesdejaars ervaren hoe groot het aanbod is op hogescholen en universiteiten. Doorheen het schooljaar ontdekken de leerlingen hun interesses en talenten en worden ze stap voor stap begeleid in hun keuzeproces.

 

Vandaag kwam een onderzoekster van de UCLL de leerlingen voorbereiden op het bezoek aan de Sid-in in Genk, een beurs waarop alle instanties aanwezig zijn om hun aanbod voor te stellen. Leerlingen worden gestimuleerd om met de juiste vragen naar deze beurs te gaan en om niet alleen na te denken over een A-plan, maar ook een B-plan te voorzien.

 


Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap