De ouderraad 

 

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waartoe alle ouders behoren. Deze raad stelt zich ten doel de ouders meer te betrekken bij het leven op school, en zorgt zodoende voor een geregeld contact tussen de gezinnen en school. Bovendien functioneert de ouderraad als overlegorgaan tussen de ouders en school. Om het gestelde doel te bereiken vergadert de ouderraad regelmatig met de schoolleiding.

 

De ouderraad wordt geïnformeerd en ook geraadpleegd over allerhande besluiten en veranderingen op school. Als ouder ben je dus goed op de hoogte van het schoolleven van uw kind.

 

In de ouderraad hebben zitting:

     • Ouders van ieder leerjaar en studierichting
   • 3 vertegenwoordigers van school:
    • Mevr. L. Lemmens, direteur
    • Mevr. A. Raekels, adjunct-directeur
    • Mevr. N. Vintevogel, lerares/interne begeleidster
    • Mevr. S. Cleeren, lerares

 

De functies binnen de ouderraad zijn:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Leden ouderraad

 

Activiteiten:

 • Maandelijkse vergadering op iedere derde maandag om 19u45.
 • Items/ studiethema’s/ extra uitleg ter verdieping zoals: GIP, Smartschool, Alcohol en drugs, pubers, pesten, sociale media en vele ander thema’s.
 • Sponsoring van diverse schoolse activiteiten zoals: verfraaiingswerken van school, Parijsreis, Durbuy, taaldag, …
 • Organiseren van activiteiten voor sponsorgelden: jaarlijkse eetdag, filmvoorstelling Themafilm bij Zebra cinema…
 • Ondersteuning van diverse schoolse activiteiten, zoals: Open Huis, koffiebedeling bij oudercontactavonden, Salvo, Gala avond…
 • Deelname van enkele ouderraadleden aan de schoolraad en de medezeggenschapsraad.
 • Jaarafsluiting ouderraad door middel van een leuke activiteit of uitstap in juni.

 

Bent u geïnteresseerd om het team van de ouderraad te komen versterken? Neem dan contact op met de voorzitter via volgend e-mailadres: els.umans[!]skynet.be

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap