Dagindeling

08:00 school open
08:20 lesuur 1
09:10 lesuur 2
10:00 pauze
10:15 lesuur 3
11:05 lesuur 4
11:55 middagpauze (einde lessen op woensdag)
12:25 middagactiviteiten
12:55 lesuur 5
13:45 lesuur 6
14:35 pauze
14:50 lesuur 7
15:40 einde lessen of lesuur 8
16:00 avondstudie of werken in het open leercentrum tot 17.00 u. (op woensdag van 12.30 u. tot 13.30 u.)
16.30 einde lesuur 8

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap