Studie

 

Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om na schooltijd in de studie te blijven.
De leerlingen herhalen tijdens deze studie de leerstof, maken taken of lezen de verplichte lectuur. Dit uur wordt ook veelvuldig gebruikt als remediëringsmoment.

De avondstudie waarvoor de leerlingen kunnen kiezen duurt van 16.00 uur tot 17.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag is er in de namiddag ook studie voorzien van 12.30 uur tot 13.30 uur.
Leerlingen die bereid zijn om in een gepaste studiesfeer te werken kunnen hiervoor inschrijven.

Ook is er de mogelijkheid voor de leerlingen om op die momenten in te schrijven voor het open leercentrum. Ze kunnen daar op de computer taken maken en opzoekwerk verrichten.

 

 

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap