Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen voor alle WICO-leerlingen van het 1ste jaar STEAM-projecten worden georganiseerd. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics.

 

Internationaal spreekt men in het onderwijs van STEM en van STEAM. In Vlaanderen spreekt men meestal enkel van STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde). WICO gaat mee in de STEAM-visie. Wij maken er STEM + Art = STEAM van, want wij weten dat elke succesvolle ontdekking, elk succesvol onderzoek of ontwerp het resultaat is van het samengaan van wetenschappen, wiskunde, technologie, engineering en creativiteit. Daarom zal WICO telkens proberen om in elk project de wetenschapper en de technicus te verbinden met de filosoof en de kunstenaar.  

WICO kiest voor een tweesporenbeleid. Ten eerste willen wij met STEAM voor iedereen dat al onze leerlingen hun weg kunnen vinden in onze technologische samenleving. Ten tweede zien wij in STEAM voor specialisten de mogelijkheid om leerlingen met extra talent voor wiskunde, wetenschappen en ICT vanaf het 1ste jaar uit te dagen met een geïntegreerde aanpak van deze vakken.  

De STEAM-initiatieven zijn belangrijk om leerlingen te boeien voor deze vakken. Ze gaan probleemgestuurd aan de slag, leren nadenken over en zoeken naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Mogelijke thema’s die behandeld kunnen worden zijn voedsel, mobiliteit, veiligheid, milieu, ICT, gezondheidszorg, … STEAM zet in op het ontwikkelen van de competenties van onderzoeker, ontwerper, operator, manager en teamspeler.

Wij starten gemeenschappelijk met STEAM-initiatieven in het 1ste jaar en zullen elk jaar een stap  vooruit zetten zodat STEAM een constante wordt van het 1ste t.e.m. het 6de jaar.

 

Bekijk hier de visietekst.

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap