ASO

LATIJN

ECONOMIE

WETEN-SCHAPPEN

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

2

2

Chemie

1

1

1

1

2

2

Duits

0

1

0

1

0  

1

Economie

0

0

4

4

0

0

Engels

2

2 of 3

3

2 of 3

3

2

Frans

4 of 5

3

4 of 5

4

4

4

Fysica

1

1

1

1

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

1

1

0

0

Latijn

5

5

0

0

0

0

LO

2

2

2

2

2

2

MO

0

1

0

1

0

1

Nederlands

4

4

4

4

4

4

PO

1

0

1

0

1

0

STEM

0

0

0

0

2

2

Wiskunde

4 of 5

4 of 5

4 of 5

4 of 5

5

5

 

 

STW

3 STW

4 STW

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Gescheidenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Integrale Opdrachten (expressie, NWE, SOW en voeding)

7

7

LO

2

2

Natuurwetenschappen

3

3

Nederlands

4

4

Sociale Wetenschappen

3

3

Wiskunde

3

3

 

 

Salvator maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap